Ανοικτή κατηγορία:πιστοποιητικό εκπαιδευσης υποκατηγορίας Α1/Α3

Με βάση της νέες απαιτήσεις της ΥΠΑ για Online Εκπαίδευσης η εκπαίδευση για την ανοικτή κατηγορία και τις υποκατηγορίες Α1&Α3 καθώς και την Α2  γίνονται μέσω διαδικτύου απο την άνεση του σπιτίου  σας (μέσω ειδικής πλατφόρμας που διαθέτει η Ακαδημία  μας ).

 • Οι μαθητές  θα πρέπει να ολοκληρώσουνε το θεωρητικό κομμάτι (θεωρία και ερωτήσεις)   και να περατώσουν   με επιτυχία την ηλεκτρονική εξέταση που απαιτείται για την Υποκατηγορία A1& A3.
 • Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας υπάρχει η δυνατότητα  για μια επανάληψη αφού υπάρχει μια δειγματοληπτική εξέταση για να προετοιμάσουμε τους μαθητές όσο το δυνατόν καλύτερα  για την τελική εξέταση.  
 • Στο τέλος  των μαθημάτων Υπάρχουν Τεστ ανάλογης βαρύτητας με αυτά των εξετάσεων 
 • Η τελική εξέταση  αποτελείται από σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η οποία γίνεται σε πραγματικό χρόνο  με ταυτόχρονη καταγραφή ήχου και εικόνας μέσω της πλατφορμας   zoom.
 • Σε αυτο το course  δεν υπάρχει  συμμέτοχη εκπαιδευτή στις διαδικασίες  αλλά μόνο σε ένα season 20 λεπτών προτού την  εξέταση
 • Κάθε ερώτηση  έχει μόνο μία σωστή απάντηση και  υπάρχει χρονικό όριο maximum 60 λεπτών για την ολοκλήρωση της εξέτασης.
 • Η βαθμολογία επιτυχίας των εξετάσεων είναι 75%.
 • Σε περίπτωση  αποτυχίας  την πρώτη φορά, μπορείτε   να συνεχίσετε  την προετοιμασία  και να επαναλάβετε την εκπαιδευτική διαδικασία 3 φορές  
 •  Για να κλείσετε καποιο slot με την σχολή παρακαλω επικοινωνηστε με το
  email: info@dronexprts.com ή στο τηλέφωνο 6987676096.

 

Πτηση σε κατοικημένη περιοχή και κοντά σε κόσμο με ΣμηΕΑ μικρού βάρους (spark, mavic air 1) Μεγαλύτερα ΣμηΕΑ σε μη αστικό περιβάλλον και σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από κόσμο,
Ναι απαιτείτε και από τον ερασιτέχνη. Η περίπτωση που δεν απαιτείται είναι όταν το drone είναι κάτω από 250gr και δεν φέρει κάμερα καταγραφής ή έχει χαρακτηριστεί ως παιχνίδι
Ναι υπάρχει. Η ελάχιστη ηλικία για χειριστές drones στην ανοιχτή και ειδική κατηγορία είναι 16 ετών. Στην περίπτωση που η ηλικία είναι κάτω των 18 ετών για να βγάλει κάποιος δίπλωμα θα πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων του. Ωστόσο, δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία για να πετάξετε ένα drone με σήμανση C0 στην υποκατηγορία A1.
Την Ύλη μπορεί λόγω της ειδικής μορφής των νέων μαθημάτων να την ολοκληρώσει κάποιος από την Άνεση του σπιτιού του το πολύ σε 3 ημέρες

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 305 students
Duration: 1-3 days
Lectures: 9

Archive