ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣμηΕΑ

Πέραν  της βασικής Θεωρητικής και Πρακτικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι χειριστές ΣμηΕΑ μπορούν να παρακολουθήσουν τo νέο εξειδικευμένο εκπαιδευτικά πρόγραμμα  που  οδηγεί στην απόκτηση της ειδικότητες του εκπαιδευτή . Σε αυτή περιλαμβάνετε 20 ώρες θεωρητικού σχολείου καθώς και τουλάχιστον 10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Αναλυτικά:

  • Ο ρόλος του Εκπαιδευτή ενηλίκων
  • Αρχές Διδασκαλίας ΣμηΕΑ
  • Προσομοίωση & Επίδειξη
  • Χρήση Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων
  • Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση ενηλίκων
  • Η πρακτική Εκπαίδευση και η σημασία της
  • Αξιολόγηση και Διαχείριση Ρίσκου
  • Σχολειό εδάφους με βάση της απαιτήσεις της Ανοικτής και της ειδικής κατηγορίας
  • Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστάσεων

 

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 7 students
Duration: 15 days
Lectures: 12
Level: Advanced

Archive