Τελικές εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Α1/Α3

Το τελικό διαγώνισμα αποτελείται από 40 ερωτήσεις που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε μια ώρα
ο εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει ανοικτή κάμερα στην εφαρμογή zoom https://zoom.us/

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 84 students
Lectures: 0

Archive