Νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα drones:Πότε εφαρμόζονται ;

Παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους το 2019, μόλις η σταδιακή εφαρμογή τους ξεκίνησε το 2020. Αρχικά, οι πρώτες αλλαγές είχαν προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου, αλλά λόγω της κρίσης του COVID-19, η εφαρμογή τους καθυστέρησε. Οι τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου είναι οι ακόλουθες:

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

• Ξεκινά η μερική εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ 2019/947.

• Ευρωπαϊκό μητρώο χειριστών (εγγραφή AESA και ευρωπαϊκό αποθετήριο EASA).

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

• Οι εθνικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πλέον.

• Λήγει η προθεσμία για τη μετατροπή του μητρώου των χειριστών και της πιλοτικής πιστοποίησης στο πρότυπο που καθορίζεται από τους νέους κανονισμούς EASA drone.

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

• Μπορούν να πωληθούν μόνο αεροσκάφη με σήμανση EC.

• Τίθεται προθεσμία για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων UAS σε συλλόγους και ενώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Ποιοί δεν επηρεάζονται και τι περιλαμβάνουν ;

Η  EASA ανέφερε ότι το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται σε όλα τα UAS (μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα), ανεξάρτητα από το αν είναι αυτόνομα ή απομακρυσμένα, και ανεξάρτητα από τη μάζα ή τη χρήση τους.Σημειώνεται ότι εξαιρούνται από τους περιορισμούς τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό, η έρευνα και διάσωση, η αστυνομία, οι τελωνειακοί και οι συνοριακοί πράκτορες, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί και άλλες αρχές ασφαλείας, όπως και άλλες αρχές γενικότερα. Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί περιλαμβάνουν :• Τον κανονισμό 2019/945 της 12ης Μαρτίου 2019,  με στόχο τη ρύθμιση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών των κατασκευαστών UAS (Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη).• Τον Κανονισμό 2019/947, της 24ης Μαΐου 2019, ο οποίος ρυθμίζει τη χρήση  UAS από χειριστές  ερασιτέχνες η επαγγελματίες. • Τον Κανονισμό 2020/746, της 4ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση των ημερομηνιών εφαρμογής που αναφέρονται στην IR 2019/947, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πανδημία του COVID-19. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/945 ON UAS SYSTEMS

Από την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2019/945, τυποποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που πρέπει να ενσωματωθούν υποχρεωτικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προορίζονται για τις επιχειρήσεις της ανοικτής κατηγορίας (που θα δούμε αργότερα). Περιλαμβάνονται τα συστήματα, οι εφαρμογές και τα παρελκόμενα που συνοδεύουν τα Drones. Επίσης, τις πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να αναφέρει το αεροσκάφος στα τεχνικά εγχειρίδια.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/947 ON THE USE OF UAS

Από τους δύο νέους κανονισμούς, αυτός που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τόσο τους χειριστές όσο και τους εκμεταλλευομένους, είναι αυτός που ρυθμίζει την χρήση drone, ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/947. Καθορίζει σαφώς  τις τρεις διαφορετικές επιχειρησιακές κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου της ίδιας της επιχείρησης.

Νέα ταξινόμηση του UAS ανάλογα με το βάρος

Ίσως η σημαντικότερη καινοτομία που εισήγαγε ο  2019/945 είναι η εφαρμογή μιας νέας και πολύ ακριβέστερης ταξινόμησης των drones, σύμφωνα με το MTOM ή τη μέγιστη μάζα απογείωσης. Η  ταξινόμηση αυτή θα χρησιμεύσει για τον καθορισμό των προδιαγραφών που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε μοντέλο για να εγγυάται την ασφάλεια της χρήσης.

 • C0: MTOM < 250 g
 • C1: MTOM < 900 g
 • C2: MTOM < 4 kg
 • C3: MTOM < 25 kg .
 • C4: MTOM < 25 kg .
 • C5: MTOM < 25 kg .
 • C6: MTOM < 25 kg
 • :Από τους δύο νέους κανονισμούς, αυτός που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τόσο τους χειριστές όσο και τους εκμεταλλευομένους, είναι αυτός που ρυθμίζει την χρήση drone, ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/947. Καθορίζει σαφώς  τις τρεις διαφορετικές επιχειρησιακές κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου της ίδιας της επιχείρησης. 
 •  Ανοικτή κατηγορία για διαδικασίες χαμηλού κινδύνου
 •  Ειδική κατηγορία για τον μέσο κίνδυνο

   Πιστοποιημένη κατηγορία για πτήσεις που παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο κινδύνου

   

Graphic1

Ανοικτή Κατηγορία

Η ανοικτή κατηγορία καθορίζει ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται:

• Ο χειριστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών (υπάρχει η δυνατότητα η εκτέλεση της πτήσης υπό την άμεση επίβλεψη χειριστή που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις).

• Καταχώριση του φορέα εκμετάλλευσης UAS (ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις).

Ο χειριστής θα πρέπει να ολοκληρώσει μια θεωρητική ηλεκτρονική εκπαίδευση και εξέταση (ηλεκτρονική εκπαίδευση και εξέταση για τις υποκατηγορίες Α1 και Α3,ξεχωριστή εκπαίδευση καθώς και εξέταση  για την υποκατηγορία Α2).

• Να διατηρείτε πάντα το UAS σε οπτική επαφή (οι λειτουργίες πτήσης “First Person View” και “Follow-me” μπορούν να θεωρηθούν υπό ορισμένες συνθήκες ως VLOS).

• Το μέγιστο ύψος της λειτουργίας είναι 120 μέτρα(400ft).

• Το μέγιστο βάρος απογείωσης του drone είναι 25 kg  και, επιπλέον, πρέπει να σημειώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Επιπλέον, δημιουργούνται τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες με βάση τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις των πιλότων και τις τεχνικές απαιτήσεις του UAS.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

Για μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάτω των 250 g, ιδιοκατασκευής , ή τύπου C0 και C1, τα οποία πετούν πάνω από άτομα που δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση, αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το εγχειρίδιο του αεροσκάφους. Εκτός αυτού, για τον τύπο C1,  είναι απαραίτητο να προηγηθεί λάβει ένα online εκπαιδευτικό σεμινάριο και να περάσει μια θεωρητική εξέταση.

eu license

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2

Αυτή η υποκατηγορία καθορίζεται για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου C2 (βάρους μικρότερου των 4 kg και ενσωμάτωση των συστημάτων e-ID, χαμηλής ταχύτητας καιgeo-awareness systems). Η πτήση επιτρέπεται κοντά σε άτομα εκτός της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται μια απόσταση ασφαλείας 5-30 μέτρων.  Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε το εγχειρίδιο του αεροσκάφους και να διαθέτετε πιστοποιητικό ικανότητας, το οποίο θα λαμβάνετεμέσω εκπαίδευσης και θεωρητικής-πρακτικής εξέτασης.

eu license A2

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A3

Για ιδιωτικά κατασκευασμένα ή προ-τυποποιημένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάτω των 25 kg, οι λειτουργίες  επιτρέπονται σε περιοχές μακριά από κατοικημένες, ψυχαγωγικές, βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές και σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από αυτές. Απαραίτητα είναι η γνώση του εγχειριδίου χρήσης και η ολοκλήρωση ενός online μαθήματος με τις αντίστοιχες εξετάσεις του.

 

eu license A3
eu license 5

EΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι νέοι κανονισμοί για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του EASA υπαγορεύουν ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμόζεται σε πτητικές λειτουργίες που δεν εντάσσονται στην ανοικτή κατηγορία, για λόγους αυξημένου κινδύνου::

 Πτήσεις BVLOS ( πτήση πέρα από την οπτική επαφή ).

• Πτήσεις πάνω από ύψος των 120 μέτρων.

• Drones με MTOW πάνω από 25 κιλά.

• πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη άνω των 4 κιλών σε αστικές περιοχές ή χωρίς πιστοποίηση ΕΚ.

• Απόρριψη υλικών.

• Πτήση πάνω από πλήθη ανθρώπων, κλπ.

Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Ο πιλότος πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών

• Η καταχώριση του φορέα εκμετάλλευσης UAS είναι υποχρεωτική.

• Απαιτείται ειδική αξιολόγηση κινδύνου λειτουργίας που διενεργείται από τον φορέα εκμετάλλευσης UAS πριν από την υποβολή αίτησης στον EASA.

 

• Επίσης, εάν ΔΕΝ πετούν στα τυποποιημένα σενάρια, τα οποία καθορίζονται παρακάτω, ο χειριστής drone πρέπει να κατέχει άδεια λειτουργίας.1. STS-01: Επιχειρήσεις VLOS σε ελεγχόμενη χερσαία περιοχή σε αστικό περιβάλλον με drones κατηγορίας C5 (UAS).2. STS-02: Επιχειρήσεις BVLOS σε ελεγχόμενη χερσαία περιοχή σε αραιοκατοικημένο περιβάλλον με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατηγορίας C6.

Στο παρακάτω σχήμα, μπορείτε να δείτε τις ισχύουσες λειτουργικές απαιτήσεις, ανάλογα με τη φύση κάθε επιχείρησης

eu license 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι γενικές απαιτήσεις για τις εργασίες εντός της πιστοποιημένης κατηγορίας είναι:

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πιστοποιημένα βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού ΕΕ 2019/945.

 Όταν πετούν πάνω από ανθρώπους με ένα UAS με άνοιγμα φτερών (εκπέτασμα) πάνω από 3 μέτρα.

 Όταν πετούν πάνω από πλήθη των ανθρώπων καιμεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα με υψηλό κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος· ή όταν πρόκειται για τη μεταφορά ανθρώπων.

 Εάν η SORA που υποβλήθηκε δείχνει την ανάγκη πιστοποίησης του UAS, του χειριστή και της απόκτησης της σχετικής άδειας χειριστή.

Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την πιστοποιημένη κατηγορία εξακολουθούν να αναπτύσσονται από την ΕΕ.